Πληροφορίες

Πληροφορίες για κάθε επίπεδο

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε επίπεδο των μαθημάτων Αγγλικών μας

Stack
Stack

Nursery 1 & 2

Τα μαθήματα αυτά αφορούν παιδιά Προδημοτικής και περιλαμβάνουν ελάχιστη γραμματική και γράψιμο, καθώς δίνεται έμφαση σε σημαντικό λεξιλόγιο και ειδικά στη χρήση του στον προφορικό λόγο, ακοή και κατανόηση Αγγλικών. Τα μαθήματα γίνονται μια παιγνιώδη τρόπο, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, και με μεθόδους που ενθουσιάζουν τους μικρούς μας φίλους, όπως κουκλοθέατρο και puppets – χαραχτήρες των βιβλίων μας. Σημαντικό: Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει το παιδί σας Αγγλικά, τόσο πιο γρήγορα θα έχει τελειώσει τις εξετάσεις IGCSE/IELTS, χωρίς το άγχος Λυκείου.

Pre-Junior

To επίπεδο αυτό αφορά παιδιά Α’ τάξης στο Δημοτικό. Σε αυτό το επίπεδο, εκτός από το προφορικό και ακουστικό, προστίθεται βασική γραφή και ανάγνωση-αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων. Σημαντικό: Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει το παιδί σας Αγγλικά, τόσο πιο γρήγορα θα έχει τελειώσει τις εξετάσεις IGCSE/IELTS, χωρίς το άγχος Λυκείου. Δεν υπάρχουν ανησυχίες για σύγχυση, ή δυσκολία με την μητρική μας γλώσσα, καθώς σε τέτοια νεαρή ηλικία, είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά έχουν φοβερές ικανότητες εκμάθησης περισσότερων από 2 γλωσσών, όπως παιδιά που είναι δίγλωσσα.

Μαθήματα για Ενήλικες

Στα τμήματα Αγγλικών για ενήλικες, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ακοή (Listening) και ομιλία (Speaking) – πάντα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητευομένων, και χωρίς να παραμελείται η βασική γραμματική και σύνταξη.

Καλοκαιρινό Σχολείο (Summer School)

Σκοπός είναι να καλλιεργήσουν τις ικανότητες ακοής και προφορικού τους λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Χρησιμοποιείται η Αγγλική γλώσσα ως μοναδικό μέσο επικοινωνίας στην τάξη, γι’αυτό και οι μαθητές διδάσκονται από αγγλόφωνες καθηγήτριες, που έχουν εξειδικευτεί ειδικά γι’αυτό το σκοπό.

Θέλετε να εγγραφείτε ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας που προσφέρουμε τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.

Follow us on YouTube

Click to view our videos!