Φόρμα εγγραφής

* Εάν έχετε ήδη υποβάλει τη φόρμα εγγραφής και επιθυμείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή, κάντε κλικ εδώ. Σημειώστε ότι τόσο η υποβολή του εντύπου εγγραφής όσο και η πληρωμή της εγγραφής πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επιτυχώς στην καταχώρισή σας. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε!

Registration form GR

Στοιχεία του μαθητή


Στοιχεία γονέων


Στοιχεία επικοινωνίας


Στοιχεία επικοινωνίας Μητέρας


Στοιχεία επικοινωνίας Πατέρα


Στοιχεία επικοινωνίας Μαθητή


Διεύθυνση κατοικίας


Περισσότερες πληροφορίες


Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή


Καινούργια εγγραφή ή Ανανέωση εγγραφής

Επιλογή του ωραρίου και των ημερών που προτιμάτε για τα μαθήματα.


Επιλογή ωραρίου για νέους μαθητές


Επιλογή ωραρίου για ανανέωση εγγραφής (υφιστάμενοι μαθητές)


Απαραίτητες συμφωνίες


Follow us on YouTube

Click to view our videos!